Miz Mostar Zanimljivosti

Mubark mjesec ramazan ove godine s muslimanima Mostara provodi i Junus Onat hafiz iz Turske. Tokom posjete našim džematima hafiz Onat, svojim milozvučnim glasom, značajno doprinosi da ukupan dojam ovogodišnjeg ramazana bude što veći i impresivniji. Hafiz Onat u Mostaru boravi u okviru sporazuma o saradnji i Islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice u Turskoj. Rođen je 10 5. 1983.g. u provinciji Kahranmaraš u mjestu Elbistanu. Nakon završetaka početnih razreda osnovne škole u gradu Osmanije, uz završne razrede, upisuje se u školu hifza, gdje je stekao titulu hafiza.

U Elbistanu je upisao medresu. Po okončanju školovanja radio je na poslovima imama i hatiba u rodnom kraju, nakon čega je na višoj školi u Kajseriju specijalizirao lijepo (učenje Kur’ana) mekame i učenje ezana. Pored imamske dužnosti u centralnoj džamiji u Elbistanu, voditelj je programa za obuku imama za lijepo učenje Kur’ana. Oženjen je i ima petero djece. Dvanaestogodišnji sin mu je također hafiz.

Od četiri kćerke, koliko ih ima, dvije su bliznakinje. „Mostar je grad koji svojom ljepotom opčarava, pogotovo njegove stara historijska jezgra. Uslovi za život su lijepi i ugodni i svako bi Mostar poželio za mjesto svog boravka“, kazao je hafiz Onat. Impresionira ga odnos vjernika u Mostaru prema ibadetima i poštovanje koje iskazuju prema njemu kao gostu.

„Kod svih primijetimo privrženost vjeri i srdačnost koju iskazuju“, kaže. Na pitanje gdje mu je najljepše učiti Kur’an u kojoj mostarskoj džamiji kazao je da ga je posebno dojmilo prvo učenje Kur’ana u Karađoz-begovoj džamiji.