Prema najavama iz Medžlisa Islamske zajednice (IZ)Mostar polovinom septembra će početi obnova Solarnog sata na zidu džamije hadži Memije Hadžiomerovića u mostarskoj mahali Cernica. Sat je služio u svrhe određivanja namaskih vremena. Na restauratorskim radovima biće angažovani stručnjaci iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu mr. Esad Vesković i konzervator Emir Kapetanović. Sat je otkrio imam ove džamije Enver ef. Husnić.

Nakon uvida kojeg su obavili profesori sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru te arheolog Adnan Muftarević utvrđeno je da se radi o vertikalnom solarnom satu osmanskog tipa. Sat je izrađen na postamentu munare na zapadnoj strani. Obzirom da je u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) džamija pretrpjela određena razaranja i sat je djelomično oštećen.

Sve pripremne radove potrebne za restauraciju ovog izuzetno vrijednog spomenika kulture uradio je Centar za istraživanje islamske kulture i tradicije koji djeluje pri Medžlisu Islamske zajednice Mostar. O koliko vrijednom spomeniku je riječ govori i činjenica da solarni sat u Bosni i Hercegovini postoji još samo u Travniku.