U Karađoz-begovoj džamiji održano predavanje o vezi dunjaluka i ahireta

1930

U Karađoz-begovoj džamiji je jučer, u srijedu 26.11.2014. godine, održano treće po redu predavanje Omladinskog udruženja “Karađoz-beg”. Gost predavač je bio Smajo ef. Čolaković, profesor u Karađoz-begovoj medresi.

Profesor je govorio o vezi ovoga svijeta i ahireta te pojasnio kako čovjek mora imati mjeru u svemu.

Govoreći ajet iz Kur’ana časnoga: “Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje” – ukazao je profesor na varke svijeta ovoga ali i na njegovu prolaznost.

“Dunjaluk je san, a Ahiret je java. Njih samo smrt dijeli, međutim ljudi su prepušteni svojim zbrkanim snovima. Vallahi nijedan čovjek nije dobio ovaj svijet, a da nije izgubio dostojanstvo i vjeru” – rekao je Hasan el-Basri.
Allaha molimo da poveća našu svijest o prolaznosti ovoga svijeta i da nas učini od onih koji će ahiret spremno dočekati, a da našeg profesora nagradi Džennetom. Amin!

Arnel ef. Demirović
Mujezin Karađoz-begove džamije