Svaki bosanskohercegovački džemat njeguje i baštini posebne i specifične vrijednosti, ovisno od strukture i broja džematlija, okolnosti i miljea u kojem djeluje. Jedan od takvih je i mostarski džemat Zalik. Od samog formiranja ovog dominantno heterogenog džemata njihov imam Šefik ef. Čavčić je nastojao odgovoriti na sve izazove aktuelnih vremenskih epoha i društvenih okolnosti. Pored ostalog u misijskom radu Šefik ef. je kao posebnu aktivnost razvijao kontinuiranu edukaciju džematlija, organizacijom različitih naučnih skupova, promocija knjiga, tribina i predavanja. Vrijeme u kojem su organizirani ovakva okupljanja uglavnom su bili između ili poslije noćnih namaza.

Kao poseban vid objašnjavanja načela dini-islama on je koristio vrijeme prije džume namaza. Najprije je u tom periodu pola sata u kontinuitetu tumačio ajet po ajet, stranicu po stranicu Kur’an a.š., što je okončao, sada već davne, 2011. godine. Potom je krenuo sa tumačenjem hadisa iz Buharijine zbirke. Činio je to u kontinuitetu od 20. maja 2011. sve do 22.10. 2021, s prekidom u vremenu kada se zbog epidemiološke situacije u svijetu džume namaz nisu klanjale u džamijama. Božijim određenjem datum završetka ovog ciklusa je pao u mjesecu rebiu-l-evvelu kada se muslimani širom svijeta intenzivnije bave proučavanjem životopisa i suneta Muhameda a.s.

„Drago mi je da su džematlije pokazale veliko interesovanje da prisustvuju ovim predavanja. Zahvalan sam Gospodaru svjetova što mi je podario mogućnost da na ovaj način i u to preddžumanskog vrijeme prokomentarišem hadise iz Buharijine zbirke“, naglašava ef Čavčić. Redovni posjetioci i slušaoci, dodaje, su bili svih starosnih dobi. Bilo je i starijih džematlija koji su ciljano zbog tumačenja dolazili ranije u džamiju, a bilo je i mnogo studenata.

Ideju da tumači ajete i hadise pred džumu namaz pronašao je još u ranom djetinjstvu jer je primijetio da su baš to preddžumansko vrijeme prije ezana neki pojedinci koristili u obične razgovore. Svako predavanje posebno je pripremio, koristio je svu dostupnu literaturu, tefsire, komentare hadisa i ulagao napore da još jednom načela islama ponajprije objasni sebi, potom svojim džematlijama s ciljem iznalaženja najboljih i najuspješnijih rješenja za život. „Bila mi je želja da ljudima ponudim mogućost i putokaze traganja za najboljim rješenjima“, kaže ef Čavčić. Nakon Buharijine zbirke hadisa pred džumu namaz komentirat će hadisa iz Muslimove zbirke.