U okviru programa manifestacije „Ramazan u Mostaru“ danas je u Centru za kulturu gostovala prof.dr. Fahira Fejzić- Čengić. U jednosatnom razgovoru sa dr. Darijem Terzićem čija je namjera bila apostrofirati stvarne činjenice o doprinosu islama, islamskih učenjaka, kulture i tradicije općenito razvoju ljudske civilizacije prof. Čengić je u ilustrativnim prikazima uspjela pojasniti o koliko velikoj temi se radi, a potom i selektirati neka od naučnih polja na kojima zainteresirani istraživači mogu pronaći djelimične ili pak cjelovite odgovore.

Dr. Terzić je upozorio na sveopću indoktrinaciju i manipulaciju minulih školskih programa koji su prikazivali da sve progresivno što postoji dolazilo je sa zapada, svjesno prešućujući doprinos islamske civilizacije. „Godinama nam govore o evropskim vrijednostima, kojima se mi moramo prilagoditi, a onda se pitamo na čemu su one zasnovane i nalazimo da je puno toga u Evropi preuzeto i iz drugih civilizacijskih krugova“, primijetio je Terzić.

Ove premise su prof. dr. Čengić poslužile kao uvodnica u predstavljanje islamske kulture na prostoru današnje Španije (Endelusa), te njenih, jednako slavnih prethodnica, metropola kakvi su bili Damask i Bagdad. Uništavanje ovih gradova, navela je, je i pokušaj brisanja sjećanja na ta vremena. „To su veliki komadi povijesti u kojima sam vidjela da je zadatka muslimana bio ništa ne uništi, što zatekneš, popravi, doparvi, sačuvaj i to ćete svuda sresti. U Dijarberkiru imamo džamiju na površini a ispod njih katakombe u kojima su se sakrivali rani kršćani. To muslimanima u Dijarberiku ne smeta“, napomenula je.

Tokom izlaganja izdvojila je neka od znamenitih ličnosti navodeći i kratke podatke o Ibn Kesiru, Havarizmiju, Ibn Sinau, El-Biruniju…, dok je dr. Terzić naveo da su muslimani idejni tvorci algebre, brojeva, najdugovječnijih i temeljnih medicinskih udžbenika, prvog sata, prve geografske karte svijeta,…. A kao posebno dragocjen podatak koji je skrajnut iz javnog diskursa koristili su činjenice da je Fatima el- Fihri još u devetom stoljeću, 859.godine, osnovala prvi univerzitet.

„Univerzitetu u Bolonji, Sarboni i Padovi, su prve prevedene knjige su dobile sa tog fakulteta iz Afrike. Moderna znanost se toliko ogriješila o Afriku da je to nevjerovatno“, naglasila je Čengić, dodavši da je prvi studij medicine 1137.godine u južnoj Francuskoj, skoro 230 godina iza muslimana. Tokom izlaganja iznijela je još niz nevjerojatnih podataka koje su namjerno potisnuti kao aksiomi u svakodnevnom javnom i naučnom diskursu.