Miz Mostar Zemzem

Dječiji vrtić „Zemzem“ Mostar u saradnji sa dr. Nerminom Avdićem održao je predavanje u decembru na temu:“ Viroze i prehlade kod djece predškolske dobi“.

Ovo naše druženje pored naših odgajatelja pratili su i roditelji iz svih naših organizacionih jedinica (Livač, Vrapčići, Mostar I, Mostar II, Opine, Gubavica i Blagaj).

Cilj ovog predavanja je bio što uspješnija saradnja sa našim roditeljima, dodatna edukacija kako za odgajatelje tako i za roditelje, te prevencija zdravlja naših mališana.

U toku ove predstojeće kalendarske godine 2015 želimo da unesemo novine u našu odgojno-obrazovnu ustanovu družeći se češće kroz razna predavanja i grupne sastanke sa našim roditeljima.