U sklopu projekta “Unapređenje položaja žene u Hercegovini” 18. augusta 2023. u Mostaru održana je uspješna radionica koja je okupila 30 žena koordinatorica i aktivistica džemata Medžlisa Islamske zajednice Mostar, kao i članica Udruženja roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama “Sunce”. Program radionice je urađen u saradnji sa Savjetovalištem MIZ Mostar uz financijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Hrvatske.
Ova inspirativna radionica bila je posvećena jačanju uloge i utjecaja žena u društvu, istraživanju važnosti osnaživanja i povezivanja žena, brige o vlastitom zdravlju i promoviranju samopouzdanja.

Učesnice su imale priliku da razmjene svoja iskustva, ideje i perspektive o aktualnim izazovima s kojima se suočavaju žene u Hercegovini.
Kroz interaktivne diskusije i grupne aktivnosti, naglasak je stavljen na važnost zajedničkog djelovanja i podrške među ženama kako bi se unaprijedio njihov položaj u društvu.

Jedan od ključnih aspekata radionice bio je fokus na brigu o sebi. Učesnice su imale priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju o konkretnim koracima koje mogu poduzeti sa svakodnevni. Izazovima sa kojima se susreću.

Pored toga, razmatrane su tehnike za jačanje samopouzdanja i sposobnosti zauzimanja za sebe u profesionalnim i ličnim sferama. Radionica je potakla diskusiju o preprekama koje žene često sreću u ostvarivanju svojih ciljeva i kako se nositi sa tim izazovima. Učesnice su zajedno istraživale strategije za efikasno komuniciranje, postavljanje granica i ostvarivanje svojih ambicija.


U drugom djelu rada koristila se metodologiji “Points of You” čiji se cilj rada koristi za razvoj ličnosti, samopouzdanja i komunikativnih vještina. U pitanju je set karata sa fotografijama i pratećim pitanjima kako bi se potakao refleksivan pristup različitim životnim situacijama i problemima. Set karata “Points of You” sastoji se od fotografija koje prikazuju različite scene i emocije, zajedno sa pratećim pitanjima koja se koriste za poticanje dubljeg razmišljanja, razgovora i introspekcije. Ovaj pristup se često koristi u treningu, terapiji, timskom razvoju i ličnom rastu.
Neke do evaluacija glase:

„Zahvaljujem se Udruženju za edukaciju i razvoj „Dignitet“ za radionicu koja potiče ženu da razmišlja o sebi i svom mjestu u društvu. Nadam se daljoj saradni i edukaciji. Hvala.“

„Oduševljena sam ovom radionicom, mišljenja sam da ih treba organizirati više.“

„Ja se zovem Jasminka Šarić iz Blagaja sam. Večeras sam se tako lijepo i opušteno osjećala, nisam odavno ovako sretna i zadovoljna ovakvim izlaganjem naših aktivistica. „

„Večerašnjom radionicom pokazalo se koliko je zaista važno osvijestiti žene o njihovom napredovanju i koliko je važno izgraditi svoju ličnost. Radionica je bila emotivna i edukativna.

Želim iskazati zahvalnost predavačicama koje su na kreativan način ženama probudile emocije i spoznaje. „

Ove pozitivne reakcije jasno pokazuju da je trening imao dubok utjecaj na žene, inspirišući ih da prepoznaju svoju vrijednost, brinu o svom zdravlju, razvijaju samopouzdanje i zauzmu se za svoje ciljeve.

Radionica je uspješno stvorila siguran i podržavajući prostor za rast i razvoj, čime je doprinijela pozitivnim promjenama u životima učesnica.
U cjelini, ova radionica je pružila dragocjen prostor za međusobno povezivanje i osnaživanje žena članica Medžlisa Islamske zajednice Mostar. Kroz razmjenu znanja, iskustava i podrške, žene su inspirirane da se aktivno angažuju u društvu, promovišu svoje interese i doprinesu pozitivnim promjenama u Hercegovini.

Ova radionica je još jedan korak ka izgradnji održivog i inkluzivnog društva u kojem žene igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti svoje zajednice.