Prevod Divana Ahmeda Gurbija Novopazarca na bosanski jezik danas je u sklopu programa manifestacije „Ramazan u Mostaru“ promoviran u Centru za kulturu. Ovaj prevod je prvi kompletno prevedni divana nekog od bošnjačkih pjesnika koji su pisali na orijentalnim jezicima. O knjizi su govorili prof.dr. Sead Šemsović i prof.dr. Nehrudin Rebihić, predavači na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Gurbi je bošnjački pjesnik sufijske orijentacije s kraja XVII i početka XVIII stoljeća o čijem se životopisu vrlo malo zna. „A zna se onoliko koliko je on o sebi napisao u Divanu. Pripadao je bektašijskom i nakšibendijskom derviškom redu. Imao je tekiju u Novom Pazaru i njegovo turbe se nalazi u gradskom mezaristanu Gazilar u Novom Pazaru “, naglasio je prof. Šemsović.

Govoreći o sadržaju Divana prof. Šemsović podsjeća kako je sufijska poezija dosta hermetična jer govori o ljubavi i svi simboli koji se u njoj pojavljuju jesu ljubav čovjeka prema Bogu. Kao i drugi pjesnici u svojim divanima i Gurbi pjeva o simbolu ženske ljepote, zanesenosti, koristi motive svijeće, kapi, mora, solufa, vina itd.. „Sve što se pojavljuje ima jedan jedini razlog slavljenja Božanske ljepote. Sufijska poezije je kreirala stav, da sve ono što na zemlji postoji, a da je lijepo, je zapravo refleksija Božanske ljepote“, ističe prof. Šemsović.

Gurbi u Divanu, pojašnjava Šemsović ima i pjesama koje nisi samo o sakralnog već i profanog tipa. „U tim pjesma kaže da je njegov rodni kraj Novi Pazara, a da je njegova domovina Bosna. Postoje pjesme napisane kao pohvale kahve. Nadalje u drugim pjesmama uči dovu za spas žitelja Novog Pazara, o svom duhovnom putu, o proljeću. Mi kroz razvoj Divana možemo pratiti i njegovo sazrijevanje kao osobe, jer ga počinje pisati kad mu je bilo 25 godina i nastavlja u naredih 50 godina“, kazao je prof. Šemsović.

Divan je objavljen u izdanju mostarske izdavačke kuće Baština duhovnosti. Nakon Mostara uslijedit će promocije i u Sarajevu i Novom Pazaru kako bi ovaj pjesnik bio dostupan za proučavanje široj čitalačkoj publici i kako bi našao svoje mjesto u svim sferama kulturnih prožimanja Bošnjaka. „Ahmed Gurbi baba je jedno veliko ime koje nije poznato u širim razmjerima a zaslužuje da bude“, govoreći o motivima objavljivanja prevode Divana rekao je direktor ove izdavačke kuće Amar Imamoović. Divan je na bosanski jezik preveo Sead Ibrić.