Medžlis Islamske zajednice Mostar povodom obilježavanja Poslanikovog, a.s., rođenja u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Fondacijom „Daru-l-ilm“ objavljuje poziv učenicima svih srednjih škola u gradu Mostaru i studentima Univerziteta, za izradu literarnih radova o temi:
„Muhammed a.s.-čovjek kojeg treba voljeti“.

Na odabranu literarnu temu konkursa „Muhammed a.s.-čovjek kojeg treba voljeti“
mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta u Mostaru.
– Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“
– Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1
– Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada
– Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt tel.

– Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:
I nagrada 200 KM
II nagrada 150 KM
III nagrada 100 KM

– Konkurs je otvoren do petka, 01. novembra 2019. godine.
– Najbolji radovi će biti proglašeni na centralnoj manifestaciji povodom mevluda koja će se održati u petak, 8. novembra 2019. – 12. rebiu-l-evvela 1441. godine.