Medžlis Islamske Zajednice Mostar raspisuje

JAVNI POZIV
za izdavanje stambenog prostora u zakup

1. Stambeni prostor u ulici Kalhanska 7
{kuća (P+1) sa dvorištem}
Površina: kuća 118,92m2 , dvorište 109 m2,
Lokacija: Stari grad, Mostar

Ponuda mora sadržavati:

– Ime i prezime ponuđača , fizičkog lica, poslovnog subjekta , kontakt broj telefona i email adresu (Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena pečatom )

– Ponuđenu cijenu po metru kvadratnom izraženu bez PDV-a u KM-ovima

– Namjenu korištenja poslovnog prostora

– Spremnost za ulaganje sredstava u rekonstrukciju prostora i refundiranje istih kroz zakupninu.

Napomena: Moguće je izvršiti uvid u stanje objekta.

Vaše ponude sa naznakom ˝Za javni poziv ˝ slati u neprovidnim zatvorenim kovertama na adresu Čiče Miličevića 1, 88 104 Mostar, ili dostaviti lično na portirnicu Medžlisa najkasnije do 19.09.2023. godine ( 8 dana od dana objave na web stranici Medžlisa Islamske zajednice Mostar www.medlismostar.ba ).

Kontakt broj za informacije : 036/ 558-615