Kao i svake godine od obnove džamije u Podhumu, poštujući odredbe vakufname, džematlije džamije u Podhumu prouče i predaju hatmu Derviš-paši Bajezidagiću i ostalim vakifima grada Mostara. Tom prilikom se prisjete prvog vakifa Sinan-paše Barovinića i svih vakifa i džematlija mostarskih dzamija. Hatma dova će biti poklonjena sutra pred džumu namaz.