Na području Medžlisa Mostar, teravih namaz ove godine se klanja u 60 džamija i mesdžida. U priloženoj fotogaleriji možete vidjeti dijelove atmosfere sa zajedničkog obavljanja ovog ramazanskog ibadeta u sljedećim džematima, džamijama i mesdžidima:
DŽEMAT BRANKOVAC
Sinan – pašina džamija
Karađoz – begova džamija
Koski Mehmed – pašina džamija
Vučjakovića džamija
Ćejvan Ćehajina džamija
DŽEMAT MUSALLA – CARINA
Ćose Jahja hodžina džamija
Tere Jahja džamija
DŽEMAT BALINOVAC – PODHUM
Derviš – paše Bajezidagića džamija
Baba – Beširova džamija
Hadži Ali – bega Lafe džamija
Mesdžid na Kozici
Mesdžid u Raštanima
Mesdžid u Biletićima
DŽEMAT CERNICA – RIČINA
Lakišića džamija
Hadži Memije Cernice džamija
DŽEMAT DONJA MAHALA
Sevri hadži Hasanova džamija
Nezir – agina džamija
Jahja Esfelov mesdžid
DŽEMAT LUKA
Ibrahim – age Šarića džamija
Egipatsko Selo
DŽEMAT ZALIK
Džamija Bosanski mudžahidi
Studentski hotel
DŽEMAT VRAPČIĆI
Bijela džamija Vrapčići
DŽEMAT KUTILIVAČ
Livač džamija
DŽEMAT POTOCI
Karađoz – begova džamija
Lišani džamija
DŽEMAT PODGORANI – HUMI – PRIGRAĐANI
Podgorani džamija
Humi džamija
Prigrađani džamija
DŽEMAT DONJA DREŽNICA
Donja Drežnica džamija
DŽEMAT GORNJA DREŽNICA
Bunčići džamija
Draga mesdžid
Lisičine mesdžid
Striževo mesdžid
DŽEMAT OPINE
Opine džamija
DŽEMAT KOČINE – MASLINE
Kočine džamija

DŽEMAT GNOJNICE
Gnojnice džamija
DŽEMAT DRAČEVICE
Dračevice džamija
DŽEMAT BLAGAJ
Careva džamija
Tekija
Pograđe džamija
Lehin mesdžid
Donji Vranjevići mesdžid
Svačići mesdžid
DŽEMAT KOSOR – MALO POLJE
Malo Polje džamija
Kosor džamija 
DŽEMAT GUBAVICA – PIJESCI
Gubavica džamija
Pijesci džamija
Ali – paše Rizvanbegovića džamija
DŽEMAT JASENICA
Berićet džamija
DŽEMAT PODVELEŽ
Podvelež džamija
Kričanje mesdžid
Šipovac mesdžid
Do mesdžid
Polje mesdžid
DŽEMAT KRUŽANJ
Kružanj džamija
Veliki Banjdol mesdžid
Kokorina džamija
Žulja Rabina džamija
Bakračuša džamija
Fotogalerija Teravih namaza u Mostaru