Dokumenti o otuđenju vakufa

807

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR OD POÈETKA MJESECA FEBRUARA POÈINJE SA OBJAVLJIVANJEM ORGINALNIH DOKUMENTA O OTUÐENJU VAKUFSKE IMOVINE NA PODRUÈJU GRDA MOSTARA. PRVI VAKUF BIÆE KARAÐOZBEGOV, ÈIJI DOKUMENTI SU U FAZI OBRADE…