Miz Mostar Historija

Dobrotvori

Odbor Islamske zajednice iz Mostara dostavio nam je imena dobrotvora koji su svoje priloge dali za Islamski teološki fakultet u Sarajevu:

 • Džiho Salko iz Dračevica: din. 5.000,00
 • Džiho Alija iz Dračevica: 6.000,00
 • Isić Ibro iz Podveleža: 5.500,00
 • Feriz Salih iz Podveleža: 4.500,00
 • Jelovac Ibrahim iz Podveleža: 4.000,00
 • Smajkić Emina iz Podveleža: 10.000,00
 • Džiho Omer iz Dračevica: 6.000,00
 • Faić Alija iz Podveleža: 5.500,00
 • Marić Ibro iz Podveleža: 7.500,00
 • Jelovac Salko iz Podveleža: 4.500,00
 • Džiho Salko iz Dračevica: 5.500,00
 • Čomor Meho iz Vranjevići-Blagaj: 6.500,00
 • Džiho Hadžira iz Dračevica: 5.500,00
 • Aličić Avdo iz Mostara: 5.000,00
 • Špago Salih iz Podveleža: 7.000,00
 • Špago Meho iz Podveleža: 4.500,00
 • Gosto Adem iz Podveleža: 10.000,00
 • Isić Bešir iz Podveleža: 4.500,00
 • Dizdarević Zijo iz Mostara: 400,00
 • Lalić Ahmed: 550,00
 • Mušinović Salko: 6.000,00
 • Kurtović Bajro: 10.000,00
 • Bakamović Džamal: 100,00
 • Kebo Fatima: 4.000,00
 • Mehmedbašić Dr. Hilmo: 5.000,00
 • Marić Meho: 6.500,00
 • Bajgorić H. Mustafa: 10.000,00
 • Kojić Esad: 12.000,00
 • Zlomužica Alija: 1.000,00
 • Komadina Fatima: 2.000,00
 • Muslibegović Hatidža: 5.000,00
 • Raljević Dr. Husein: 12.000,00
 • Muslibegović Fata: 2.740,00
 • Hadžiomerović Aiša: 5.000,00
 • Ćemalović Sadeta: 160,00
 • Dizdarević Zijo: 400,00
 • Hadžiosmanović Ibrahim: 500,00
 • N. N.: 500,00
 • Sandžaktar Meliha: 400,00
 • Kusalo Emina: 500,00
 • Marić Safet: 10.000,00
 • Behram Sabit: 2.000,00
 • N. N.: 1.000,00
 • Kebo Salko: 3.000,00
 • Spahalić Duran: 5.000,00
 • Bjelić Ibrahim: 6.000,00
 • Mehmedbašić Dr. Hilmija: 10.000,00
 • Gosto Mumin: 4.100,00
 • Isić Sulejman: 5.000,00

Glasnik 1/84 str. 121.,122.