Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, prvi dan Ramazanskog bajrama je u petak, 21. aprila 2023. godine, a bajram-namaz će se klanjati u 6.33 sati.

Centralna bajramska svečanost na području Madžlisa IZ-e Mostar bit će održana u Karađoz-begovoj džamiji.

Drugog dana Bajrama, u subotu 22. aprila, Islamska zajednica će obilježiti Dan šehida.

Centralni događaj bit će održan u 10 sati na Mostarskim šehitlucima. Tim povodom bit će poklonjena hatma dova svim šehidima. Posjeta lokalnim šehidskim mezarijma planirana je istog dana u 11:30 minuta.

1. Džemat Brankovac
• Karađoz-begova džamija
• Nesuh-age Vučjakovića džamija
• Sinan-pašina džamija
• Koski Mehmed-pašina džamija
• Ćejvan-Ćehajina džamija
2. Džemat Carina – Musalla
• ćose Jahja-hodžina džamija
• Tere Jahje džamija
3. Džemat Balinovac – Podhum
• Derviš – paše Bajezidagića džamija
• Baba – Beširova džamija
• Hadži Ali-bega Lafe džamija
• Mesdžid na Kozici
4. Džemat Cernica – Ričina
• Ahmed-age Lakišića džamija
• Hadži Memije Cernice džamija
5. Džemat Donja Mahala
• Nezir-agina džamija
• Sevri hadži Hasanova džamija
• Jahja-esfelov mesdžid
6. Džemat Vrapčići
• Bijela džamija – Vrapčići
7. Džemat Luka
• lbrahim-age šarića džamija
• Egipatsko selo – džamija
8. Džemat Kuti – Livač
• Livač – džamija
9. Džemat Potoci
• Karađoz-begova džamija
• Zijemlje-mekteb šarica
• Željuša – džamija
10. Džemat Zalik
• SRC „Midhat Hujdur-Hujka”
• Gornji Zalik – džamija

11. Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
• Podgorani – džamija
• Humi – džamija
• Prigrađani – džamija
12. Džemat Donja Drežnica
• Donja Drežnica – džamija
13. Džemat Gornja Drežnica
• Bunčići – džamija
14. Džemat Opine
• Opine – džamija
15. Džemat Kočine – Masline
• Kočine – džamija
16. Džemat Gnojnice
• Gnojnice – džamija
17. Džemat Dračevice
• Dračevice – džamija
18. Džemat Blagaj
• Sultan Sulejmanova džamija
(Careva džamija)
• Pograđe – džamija
19. Džemat Kosor – Malo Polje
• Malo Polje – džamija
20. Džemat Gubavica – Pijesci
• Gubavica – džamija
• Pijesci – džamija
• Ali-paše Rizvanbegovića – džamija
21 . Džemat Jasenica
• Berićet – džamija
22. Džemat Podvelež
• Podvelež – džamija
23. Džemat Kružanj
• Kružanj – džamija
• Kokorina – džamija
• Bakračuša – džamija
• Žulja – džamija
• Rabina – džamija