U povodu 20. godišnjice osnivanja džemata sinoć je u džamiji u Opinama održan svečani program večeri Kur’ana i ućenje mevluda. U programu su učestvovali džematski hor, polaznici mekteba, polaznici Centra za učenje Kur’ana, hor Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Mostar hafize Ajla Tipura, Zekija Krvavac,Lejla Marić, hafizi Jusuf Bećoja i Emin Tucović.

Okupljenim vjernicima obratio se mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović. Uz iskrene čestitke na postignutim rezultatima i predanosti u organizaciji džematskih aktivnosti muftija je posebno naglasio njihovu kontinuiranu požrtvovanost u odgojno obrazovnim procesima svih proteklih dvadeset godina.

„Vidjeli smo šta se sve može uraditi za 20 godina, a to nije nimalo kratak period. Za to vrijeme stasa mladić, djevojka, novi džematski čovjek koji je u stanju preuzeti džematske obaveze“, kazao je muftija. Vjernike je na tim primjerima podsjetio na ulogu džamije koje su svojevrsne utvrde vjere, morala, nadahnuća i snage neophodne za sve dunjalučke izazove s kojima se suvremeni čovjek suočava.

Govoreći o periodu izrastanja džemata i gradnje džamije muftija je kazao kako je to vrijeme, iako sa vidljivim materijalnim nedostacima, ipak bilo kud ikamo povoljnije za dobijanje pravovaljanih zakonskih rješenja i dozvola od lokalne administracije već što je to slučaj danas.

„ Danas smo zaustavljeni u našim zahtjevima za progresivne projekte i stvarnim potrebama muslimana Grada Mostara. Danas se ne dozvoljavaju stvari koje su od interesa za naša razvoj i vjersko podizanje. Ne dozvoljava nam se izgradnja zgrada Islamskog centra, obnova Derviš- pašine medrese u Podhumu i da dobijemo normalne uslove i prilike dostojne vjernika“, naglasio je muftija dodavši kako je Islamskoj zajednici u Mostaru trenutno zaustavljeno, podjednako važnih 18 zahtjeva i projekata.

Slični procesi, dodao je, provode se i u zaleđu Neuma gdje se na svaki način zaustavljaju napori tamošnjih muslimana da preurede postojeći vjerskih objekat na način koji bi zadovoljio njihove potrebe u aktuelnom vremenu i njihovo vjersko dostojanstvo.

Okupljenim vjernicima muftija je skrenuo pažnju i na islamska načela i poimanja vremena. „Savko vrijeme je nama darovano. Mi ni na koji način nismo mogli birati vrijeme u kojeme ćemo doći na ovaj svijet. Svako vrijeme je dragocjeno, ma kakve god okolnosti ga karakterisale. Na sve strane možemo govoriti o aspektima kriza. Naše je da se borimo, da napredujemo, da radimo na sebi, da uzdižemo“, poručio je muftija.

Na historijat džemata i gradnje džamije okupljene vjernike podsjetio je Seid ef. Maksumić, prvi džematski imam. Džemat Opine, kao samostalan džemat formiran je Odlukom Rijaseta IZ-e u BiH 1.9.2002.god. Izgradnja džamije počela je iste te godine. Osnovni objekat izgrađen je u 2003., a munara 2004.god. Svečano otvorenje u prisustvu nekoliko hiljada vjernika upriličeno je 2012. Džemat Opine je jedan od najaktivnijih mostarskih džemata.